ยินดีต้อนรับสู่วัดเทพนรินทร์อินทรมหาวราราม อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

 
งานทำบุญวันเกิดพระอาจารย์ 5 มิถุนายน 2557
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พลโท ชาญชัย  ภู่ทอง

เข้ากราบนมัสการ พระเทพนริทร์ ชินรังษีพล.ต.ท. เดชณรงค์  สุทธิชาญบัญชา

เข้ากราบนมัสการ พระเทพนริทร์ ชินรังษี


 
 
พิธีทอดผ้าป่า 6 มิถุนายน 2557 

การทอดผ้าป่าเพื่อจัดซื้อที่ดินสร้างพุทธอุทยาน ณ วัดเทพนรินทร์ ฯ อ. วังสามหมอ จ. อุดรธานี